GDPR – POLICY

                 Vi följer GDPR europeiska lagstiftning som började gälla 2018